Čiastka č. 87/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
205/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov 01.07.2000