Čiastka č. 74/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
169/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov