Čiastka č. 65/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 13.05.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
152/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie