Čiastka č. 63/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 04.05.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne