Čiastka č. 39/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
85/2000 Z. z. Úplné znenie zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon