Čiastka č. 23/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 18.02.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z. 18.02.2000