Čiastka č. 2/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 12.01.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.02.2000