Čiastka č. 189/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 28.12.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
466/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 01.01.2001
467/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 01.01.2001