Čiastka č. 179/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 13.12.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe 01.01.2001