Čiastka č. 166/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
404/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov 01.01.2001
405/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 01.01.2001