Čiastka č. 150/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 07.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
366/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 07.11.2000