Čiastka č. 143/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
347/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov