Čiastka č. 128/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 04.10.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 04.10.2000