Čiastka č. 119/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 09.09.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
287/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Mníchova Lehota za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote 15.09.2000