Čiastka č. 108/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
255/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku 01.08.2000