Čiastka č. 103/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 28.07.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2000