Čiastka č. 89/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 25.08.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
208/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z. 25.08.1999