Čiastka č. 88/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 18.08.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
206/1999 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
207/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup krajských úradov a okresných úradov pri nadväzovaní vzťahov s orgánmi verejnej správy iných štátov 01.10.1999