Čiastka č. 82/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 27.07.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov 01.09.1999