Čiastka č. 69/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
159/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 28.06.1999
160/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 01.07.1999