Čiastka č. 68/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 25.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici 25.06.1999