Čiastka č. 62/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 17.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/1999 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov 01.07.1999
132/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR