Čiastka č. 60/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
126/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke 14.06.1999