Čiastka č. 58/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 04.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
121/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení