Čiastka č. 5/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 27.01.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1999 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. 27.01.1999