Čiastka č. 49/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 20.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/1999 Z. z. Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 01.07.1999