Čiastka č. 43/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 14.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. a nálezu ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z. 14.05.1999