Čiastka č. 3/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
4/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Rozhodnutí č. 2/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane