Čiastka č. 27/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 01.04.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1999 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1999 01.04.1999