Čiastka č. 21/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 19.03.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1999 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky