Čiastka č. 16/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 27.02.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1999 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 1998 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
36/1999 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska