Čiastka č. 151/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
372/1999 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2000 01.01.2000