Čiastka č. 149/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
366/1999 Z. z. Zákon o daniach z príjmov 01.01.2000