Čiastka č. 141/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 11.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
333/1999 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí