Čiastka č. 135/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 03.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
318/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách