Čiastka č. 129/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
304/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. a mení sa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 01.01.2000
305/1999 Z. z. Zákon o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 01.12.1999