Čiastka č. 126/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 17.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
300/1999 Z. z. Zákon o príspevku na bývanie 01.01.2000
301/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 01.01.2000