Čiastka č. 122/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 11.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
284/1999 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov 15.11.1999