Čiastka č. 120/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 09.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
280/1999 Z. z. Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 09.11.1999