Čiastka č. 116/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 29.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
272/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 01.11.1999