Čiastka č. 113/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
264/1999 Z. z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2000