Čiastka č. 109/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 12.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
253/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 12.10.1999
254/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o spolupráci v oblasti vzdelávania a výučby anglického jazyka medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Britskou radou na roky 1999 – 2001
r1/c109/1999 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z.