Čiastka č. 108/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 11.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
252/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11.10.1999