Čiastka č. 107/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 07.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prístupe Slovinskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode