Čiastka č. 106/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 05.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohode o ochrane netopierov v Európe