Čiastka č. 102/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 25.09.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
240/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o ochrane nárokov pracovníkov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa č. 173 z roku 1992