Čiastka č. 101/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 23.09.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/1999 Z. z. Úplné znenie zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
239/1999 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z. 23.09.1999