Čiastka č. 99/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 18.08.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
263/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj 18.08.1998