Čiastka č. 97/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 13.08.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
261/1998 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva