Čiastka č. 92/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/1998 Z. z. Zákon o príspevku na pohreb 01.01.1999
239/1998 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní